Företagstjänster

1) För företag är det viktigt med snabb tillgång till professionella resurser när medarbetarna inte fungerar av någon anledning. Vi erbjuder kontakt och insatser inom två arbetsdagar. Både Jehoshua Kaufman och Gunilla Bertland har mångårig erfarenhet som chefer och verksamhetsledare.

2) Vi ger er stöd i rehabiliteringen av sjukskrivna. Snabb återgång till arbetslivet är en förutsättning för att rehabiliteringen ska ha en möjlighet att lyckas och att arbetstagaren ska kunna fungera över tid. Ibland är en återgång inte möjlig och då är det viktigt att alternativa lösningar utvecklas och förverkligas.

Vi sätter oss in i ärendet och tar kontakt med de berörda aktörerna både inom företaget och utanför företaget. Utanför företaget kan gälla sjukskrivande läkare, behandlar, försäkringskassan osv. Tillsammans med den sjukskrivne och alla involverade hjälper vi till att göra en rehabiliteringsplan som vi noggrant följer upp. Likaså ser vi till att företagets ansvariga fortlöpande kan följa utvecklingen och uppsatta mål kan modifieras.

3) Konflikter eller dåligt fungerande arbetsgrupper?  På arbetsplatser liksom överallt annars kan konflikter uppstå mellan arbetstagare eller arbetstagare och chefer på olika nivåer. Konflikter mellan medarbetare behöver inte vara dåligt när det handlar om ”sak” men om det blir personligt och kanske sprider sig i arbetsgruppen påverkas både effektivitet och trivsel liksom den psykiska hälsan hos de inblandade. Vi hjälper er hantera dessa mycket besvärliga situationer genom kartläggning, konflikthantering och stöd till cheferna.

 4) Arbetsgrupper
GDQ är ett väldokumenterat instrument för att kunna kartlägga och beskriva arbetsgrupper och därmed kunna stödja dem till effektivare och mera framgångsrika arbetsenheter. Instrumentet är väl utvärderat och bygger på omfattande forskning. Vi har kompetensen att genomföra såväl kartläggningen som de insatser som kan behövas för att förbättra resultatet och därmed effektivitet och arbetsglädje.

 5) Chefsstöd och coaching finns tillgängligt när det behövs. Kraven på chefer är stora. Man ska leda personalen, se till att mål uppfylls, ta ansvar för arbetsmiljön och hantera små och stora utmaningar på arbetsplatsen. Antingen chefen behöver stöd i sin utveckling eller få hjälp att hantera en besvärlig situation har vi den kompetens och erfarenhet för att vara till hjälp.

 6) Föreläsning för nytta och inspiration erbjuds för små och stora företag/organisationer. Exempel på föreläsningar vi kan erbjuda är ”stress och stresshantering”, ”arbete som hälsofaktor”, ”hur får vi en bättre arbetsmiljö”. Föreläsningarna och insatserna kan anpassas till just ert företag och er situation.

Boka en tid