Aktuella seminarier

Konflikter och andra medarbetarrelaterade utmaningar för chefer!

Praktiskt halvdagsseminarium med Jehoshua Kaufman

Chefens roll är långt ifrån enkel. Förutom att driva verksamheten framåt ska denne också hantera personalens behov och de enskilda medarbetarnas utveckling. Konflikter på olika nivåer, motstridiga krav, rehabiliteringsansvar och andra situationer tar mycket tid och kraft. Resultatet kan bli att chefer kan känna sig uppgivna eller överväger att lämna sitt uppdrag. Det är synd.

I seminariet kommer fokus att ligga på konflikthantering, kränkande situationer och olika former av sjukskrivningsproblematik.

Det finns naturligtvis inte bara en lösning till utmaningarna. I seminariet diskuterar vi olika strategier och går igenom praktiska exempel där strategierna är tillämpbara.

 

Målgrupp: Seminariet vänder sig till chefer med medarbetaransvar.

Seminarieledare: Leg psykolog Jehoshua Kaufman

När: 23 januari 2018, 08.30-12.00.

Var: Nordlinds väg 95 i Malmö. SIKT´s lokaler.

Kostnad: 950kr+ moms. Inklusive fika och dokumentation.

Anmälan: Bindande och senast den 15 januari 2018. Deltagarantalet är begränsat. Maila jehoshua.kaufman@gmail.com Glöm inte ange faktureringsadress.

Frågor: Ovanstående mail eller ring Jehoshua Kaufman på 0733427238.

 

Välkomna

MOBBING-KRÄNKNINGAR Upptäcka, utreda och hantera

Praktiskt halvdagsseminarium med Jehoshua Kaufman

Mobbing och kränkningar omskrivs alltmera i media och debattens vågor går höga. Som chef kan man känna sig osäker på hur man ska hantera situationer som kan uppstå mellan medarbetare och/eller andra sammanhang i arbetssituationen. Den ena situationen är sällan den andre lik. Seminariet kommer att svara på frågan om vad begreppen innebär. Hur du som chef kan upptäcka när en situation håller på att uppstå och hur du ska kunna utreda och hantera såväl situationen som dess efterverkan på medarbetarna och verksamheten.

 

Målgrupp: Seminariet vänder sig till chefer med medarbetaransvar.

Seminarieledare: Leg psykolog Jehoshua Kaufman

När: 2 mars 2018, 08.30-12.00.

Var: Nordlinds väg 95 i Malmö. SIKT´s lokaler.

Kostnad: 950kr+ moms. Inklusive fika och dokumentation. Faktureras vid anmälan.

Anmälan: Bindande och senast den 25 februari 2018. Deltagarantalet är begränsat. Maila
jehoshua.kaufman@gmail.com Glöm inte ange faktureringsadress.

Frågor: Ovanstående mail eller ring Jehoshua Kaufman på 0733427238.

 

Välkomna

Boka en tid